Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili gençler;

Hiç şüphe yok ki belli dönemlerde belli bilim alanları, diğer zamanlara oranla daha bir önem kazanır ve dikkat çeker. Tarih, bunlardan bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz zamanlar, Tarih biliminin altının yeniden kalın çizgilerle çizildiği bir dönem olarak kabul edilmelidir. Son yıllarda Tarih konulu bilimsel ve popüler yayınların kat be kat artması, ulusal medyada Tarih konulu film, dizi, açık oturum ve söyleşilerin eskiyle kıyaslanmayacak derecede yayınlanıyor ve takip ediliyor olması bunun temel göstergelerindendir. Özetle ifade etmek gerekirse tarih disiplini, Türkiye’de hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bunun mutlaka sebepleri olmalıdır. Bir taraftan Türkiye ve Türk dünyasında, öte taraftan Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşanan gelişmeler, tarihsel referanslara ihtiyaç hissettirmektedir.

Bu gelişmeler bizleri, tarih ile sağlıklı ilişki kurabilen, geçmişin günümüze yansıyan ulusal ve uluslararası sorunlarına anlamlı çözümler üretebilen, akademik düşünme yeteneğine sahip, gelişmelere evrensel perspektiften kopmadan bakmayı başarabilen genç kuşaklara muhtaç hale getirmiştir.

Öte taraftan gerek Ortadoğu gerek Balkan coğrafyalarındaki gelişmelerin ve sorunların çözümünde tarihsel perspektifin dikkate alınması bir zorunluluk haline gelmiştir. Hiç şüphesiz bu referansların önemli bir kısmı da, bugün dünyanın en modern ve zengin arşivleri arasında yer alan ülkemiz arşivlerinde yer almaktadır. Bu arşivlerden yararlanabilmenin yollarından birisi de Tarih bölümlerinden geçmektedir.

2010 yılında İzmir’de eğitim-öğretime bağlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi içerisinde, 2015 yılından bu yana Tarih Bölümü olarak faaliyet yürütmekteyiz. 2019 yılı itibariyle ilk mezunlarımızı vermiş olmanın da mutluluğunu yaşamaktayız. Ders programlarımız ve içeriklerimiz yukarıda bahsettiğim eksende hazırlanarak, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra kendilerine bu kulvarda rahatça yer bulmalarına hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Mezunlarımızın akademik yolda yürüyebilmesini temin etmek amacıyla, hemen bütün alanlarda lisansüstü eğitim programlarımızı da aktif hale getirmiş bulunmaktayız.

Donanımlı genç kadromuz ile öğrencilerimizin hem yerel hem uluslararası düzeyde modern bilgiyi edinmelerini amaçlıyoruz. Bu yolda bizimle yürümek isteyen öğrencilerimizi Türkiye’nin özgün ve özgür şehri olan İzmir’e bekliyoruz.

Sevgiler

Prof. Dr. Cahit Telci


Başa Dön