Vizyon - Misyon

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nün vizyonu; tarih alanında yetkin ve donanımlı öğretim elemanlarının bölgesel ve küresel tarihe dair sahip oldukları bilgi ve birikimleri öğrencilere en doğru, objektif ve belgelere dayalı şekilde aktarmaktır.

Misyonu ise Tarih bölümünü tercih eden öğrencilerin yeterli düzeyde tarih bilgisi edinmelerini, tarih araştırmalarında kullanılan belgeleri okuyup, anlama ve yorumlama becerisini kazanmalarını, farklı disiplinlerle işbirliği halinde karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyeti kazanmalarını sağlamaktır. Bölüm müfredatı buna uygun olarak, Türk tarihinin yanı sıra, dünya tarihinin farklı alanları ile felsefe, sosyoloji ve coğrafya gibi tarih alanıyla yakın ilişki içerisinde olan diğer sosyal ve beşeri bilimleri de  kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu alanları yeterince kavrayabilmek için lisans ve lisansüstü öğretimi boyunca verilen Osmanlıca derslerinin dışında, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça gibi klasik dilleri de öğrenmelerinin önü açılmaktadır. Ayrıca, bölümümüz öğrencilerinin mezuniyet sonrası hayata hazırlanması kapsamında çeşitli etkinliklere katılımı teşvik edilmekte, teknik geziler, konferanslar ve sair bilimsel etkinlikler ile gerekli bilimsel becerileri kazanmalarına çalışılmaktadır.


Başa Dön